logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
ZADRUŽNA AKADEMIJA 2019 Natisni

Poslovno okolje zahteva od nas, da vseskozi izpopolnjujemo svoje znanje na vseh področjih, tako na poslovnem kot tudi področju osebne rasti, da bi se lahko spoprijemali z vsemi izzivi, ki jih prinaša delo v zadrugi. V okviru zadružne akademije smo za vas pripravili širok nabor izobraževanj, ki so namenjena zaposlenim v zadrugah kot tudi članom organov upravljanja zadruge.

V okviru treh seminarjev iz zadružnih tem, bomo obravnavali poslanstvo, organiziranost, upravljanje in poslovanje zadruge, urejanje sodelovanja članov z zadrugo, članstvo v zadrugi, pravice, dolžnosti in odgovornost članov organov upravljanje zadruge ter osnove poznavanja računovodskih izkazov zadruge. Pripravili smo izobraževanje za računovodske delavce v zvezi s pripravo zaključnega računa in letnega poročila. Za vodstvene delavce in druge zaposlene ter člane organov upravljanja smo pripravili izobraževanja s področja kadrovskih zadev, retorike, organizacije dela in obvladovanja stresa. Pripravili smo tudi delavnico, na kateri lahko obnovite znanje pravopisa. Za vašo zadrugo pa lahko pripravimo tudi delavnice za prodajalce in poslovodje v zadružnih trgovinah po vaši meri.

Zadružna akademija je namenjena članom upravnih in nadzornih odborov zadrug, vodstvu zadrug in drugim zaposlenim v zadrugah. Kotizacija za posamezne izobraževanja je navedena v priloženem programu in na prijavnici. Vsa izobraževanja bodo ob navedenih terminih izvedena na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani. Izobraževanja je možno izvesti za zaključeno skupino tudi v vaši zadrugi ali regiji.

Prosimo vas, da nam prijavnico posredujete najkasneje do 30. novembra 2018. Za vsa dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na telefonu 01/2441-352.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters