Tradicionalni slovenski zajtrk je s kmetijskega, zdravstvenega in vzgojnega vidika zelo pomemben.

Ker njegova izvedba v lanskem letu ni bila izvedljiva na način, da bi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah otroci lahko pojedli zajtrk, se je MKGP s partnerji odločilo, da ga še pred koncem letošnjega šolskega leta vendarle izvedejo.

Nadomestni Tradicionalni slovenski zajtrk bo v petek, 11. junija 2021.

Več o tem na tej povezavi.

Oglejte si tudi

nov.
18
2022

Regijski posvet 2022 za zadruge SEVERNO-PRIMORSKE, JUŽNO-PRIMORSKE IN NOTRANJSKE regije

Zadružna zveza Slovenija organizira že tradicionalne regijske posvete, na katerih se zberejo vodstva in člani upravnih in nadzornih odborov zadrug članic, ter predstavniki ministrstva za kmetijstvo in ostalih pristojnih institucij. Udeleženci se seznanijo z aktualnimi temami iz področja kmetijske politike, razpisov na področju kmetijstva in gospodarstva ter s poslovanjem zadrug članic Zadružne zveze Slovenije v preteklem letu. V sklopu predstavitev bo predstavljeno tudi letošnje delo zveze in načrti za prihodnje leto.

Preberi več