Predsednik

Borut Florjančič

predsednik Zadružne zveze Slovenije v mandatu 2020–2024


Spoštovane zadružnice in zadružniki, prepoznajmo priložnosti in razvijmo zadružništvo prihodnosti!

Zadružna zveza Slovenije smo ljudje. 13.500 članov in 2.600 zaposlenih, združenih v 60 kmetijsko-gozdarskih zadrugah. Ponosni smo na delo in poslanstvo, ki ga generacije slovenskih zadružnic in zadružnikov opravljajo za svoje družine, lokalno skupnost in našo Slovenijo že 150 let! V zgodovini smo dokazali, da je zadružni poslovni model sposoben preživeti krizna obdobja. Delovna mesta, ki smo jih ustvarili na kmetijah, v zadrugah in povezanih dejavnostih, dajejo kruh številnim družinam in so danes temelj samooskrbe in prehranske varnosti naše države. Skozi zgodovino smo oblikovali edinstveno slovensko podeželje, zato je naša dolžnost tudi za prihodnje rodove, da obstanemo in razvijemo moderno kmetijsko zadružništvo prihodnosti. Konkurenčno in poslovno učinkovito, pa vendarle s posluhom solidarnosti in vzajemnosti do članov zadrug in med zadrugami.

Borut Florjančič,
predsednik Zadružne zveze SlovenijeZdravi temelji zadružništva

 • Transparentno in učinkovito upravljajmo ter plemenitimo zadružno premoženje!
 • Posodobimo zadružno zakonodajo.
 • Zapišimo kodeks etike in poslovnega ravnanja zveze in zadrug.
 • V partnerstvu z ostalimi organizacijami, povezanimi s pridelavo in rejo ter gospodarskimi dejavnostmi v verigi oskrbe s hrano, zastopajmo interese članov in potrošnikov.
 • Postanimo proaktiven in iskan kreator skupne kmetijske politike v Sloveniji in Evropski uniji.
 • Postanimo vpliven in spoštovan sogovornik z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ostalimi državnimi organi ter lokalnimi skupnostmi.
 • Povečajmo ugled zadružništva in postanimo privlačni za nove člane zadrug ter zveze, kadre in poslovne partnerje.


Skupna nabava, trženje in prodaja

 • Razvijmo profesionalne pogajalske skupine, enakovredne partnerjem v verigah oskrbe z zaupanja vredno slovensko hrano.
 • Povežimo zadružne trgovine v moderen trgovinski sistem, ki je prepoznan na podeželju in v urbanih naseljih.
 • Znižajmo stroške pridelave in reje, kmetijskim pridelkom dodajmo vrednost, kmeticam in kmetom povečajmo prihodek!
 • Vzpostavimo centre za skladiščenje in hlajenje, pripravo kmetijskih pridelkov za trg, predelavo ter sodoben logističen center za kmetijske pridelke in proizvode lokalnega porekla.
 • Razširimo in razpršimo trge.


Sodobni in trajnostni poslovni modeli

 • Razvijajmo blagovne znamke, sodobne poslovne modele in inovativne proizvode iz surovin lokalnega porekla.
 • Opolnomočimo zaposlene, vzpostavimo inovativne in kreativne ekipe, prenesimo znanje na mlajše generacije.
 • Poiščimo model za nadgradnjo zadrug v skupine in organizacije proizvajalcev, ki uspešneje črpajo evropska in nacionalna sredstva (predvsem v sektorju s sadjem in zelenjavo).
 • Postanimo ključni partner pri razvoju trajnostnega turizma.
 • Naj bodo obnovljivi viri energije, energetika in krožno gospodarstvo naš izziv.


Neto koristi iz pravic članstva v Zadružni zvezi Slovenije

 • Razvijmo platformo storitev, procesov, podatkov in znanj za zadruge in njihove člane (npr. s podporo na področju upravljanja in poslovodenja ter delovnega prava tako za majhne kot velike zadruge).
 • Vzpostavimo učinkovit sistem za pomoč zadrugam v stiski (z ekipo za krizno upravljanje, pravno in strokovno pomoč, vzajemnim skladom).
 • Vzpostavimo učinkovit sistem za preprečevanje in upravljanje kriz na trgu (npr. s kolektivnim pogajanjem z zavarovalnicami, sektorskimi intervencijami in vzajemnimi skladi).
 • Širimo znanje prek centrov odličnosti med zadrugami in do članov.
 • Investirajmo v prihodnost in ustanovimo štipendijski sklad ter pomagajmo vzgajati mlade prevzemnike kmetij.
 • Kmeticam in kmetom ter njihovim partnerjem pomagajmo živeti dostojno in vključujočo jesen življenja.

Predsednikove objave