Organi zveze

Člani upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2020-2024

Borut Florjančič

Predsednik

Anton Strah

Podpredsednik

Franc Žbogar

Podpredsednik

Stane Levart

Član

Anton Kokelj

Član

Avrelij Bonin

Član

Viktor Matjan

Član

Aleš Zapečnik

Član

Samo Mohorčič

Član

Matej Biščak

Član

Jure Grubar

Član

Danilo Rihtarič

Član

Branko Valenko

Član

Janko Stojković

Član

Marjan Janžekovič

Član

Člani nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2020-2024

Silvan Peršolja

Predsednik

Danica Ramšak

Podpredsednica

Marija Čebin Prašnikar

Članica

Marjan Colja

Član

Milena Vrhovec

Članica
Management