Vsako prvo soboto v juliju skoraj milijarda zadružnic in zadružnikov združenih v tri milijone zadrug po celem svetu obeležuje mednarodni dan zadrug. Tudi slovenske zadružnice in zadružniki. V letošnjem letu Mednarodna zadružna zveza (ICA) obeležuje mednarodni dan zadrug pod sloganom »Skupaj gradimo bolje«, saj želi še posebej opozoriti na posledice, ki jih je pandemija pustila družbi in svetovni ekonomiji ter poudariti, da krizi sledi čas načrtovanja, kako bomo s skupnim nastopom in sodelovanjem bolje sledili spremembam, ki nas čakajo ter se prilagodili na nov izzive.

Zadruge so pomemben člen podeželja in kmetijstva v Sloveniji. Organizirani in izobraženi kmetje so bolj učinkoviti v doseganju ekonomskih, okoljskih in socialnih ciljev. Združevanje omogoča izvajanje novih storitev na različnih področjih. Zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, ki združujejo preko 13.000 kmetov in zaposlujejo 2.600 delavcev, v celotnem slovenskem odkupu dosegajo pomembne tržne deležev vseh kmetijskih panogah. Že v osnovi so zadruge namenjene služiti svojim članom in pristop, ki je namenjen predvsem osredotočanju na skupno dobro, bo za prihodnost še bolj pomemben.

V prihodnje bo potrebno oblikovati smer razvoja, ki bo omogočala dolgoročno stabilno poslovanje zadrug v konkurenčnem okolju, ki se hitro digitalizira in spreminja.

Razvoj mora temeljiti na dobro vzpostavljenem ekosistemu vseh deležnikov, kjer je pomen kmetov in njihovih zadrug prepoznan in spoštovan, ta pa bo služil kot osnova za sodelovanje v kmetijstvu tudi v prihodnje.

Preberite tudi

22.11.2023

Zadružniki na regijskih posvetih Zadružne zveze Slovenije izpostavili številne pereče teme kmetijske politike

Ljubljana, 22. november – Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je v prvi polovici novembra 2023 tradicionalno izvedla 5 regijskih posvetov zadrug, kjer smo pregledali aktualne teme s področja kmetijstva in ukrepov kmetijske politike v letu 2023 ter napovedi za leto 2024 kot tudi rezultate poslovanja kmetijskih zadrug. V konstruktivni razpravi ob zaključku posvetov so zadružniki odprli številne pereče teme, ki so jih naslovili zlasti na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Preberi več