Izzivi, ki jih pred kmetije, njihove zadruge in preostale deležnike v verigah vrednosti oskrbe s hrano postavljajo podnebne in geopolitične spremembe, evropski in nacionalni zakonodajni okviri ter pričakovanja družbe, bodo nedvomno dolgoročno vplivali na strukturo slovenskega kmetijstva, razvoj podeželja ter prehransko varnost države.

Trajnostne cilje evropskih strateških dokumentov, pravne okvire, ki izhajajo iz Strategije »od vil do vilic«, zahteve številnih družbenih iniciativ in vplive krize na trgu surovin in energentov bomo celostno nagovorili na letošnjem Kongresu Zadružne zveze Slovenije 22. in 23. marca 2023 s naslovom:


Znanje in sodelovanje za prihodnost podeželja

Prvi dan kongresa se bo :

  • v dopoldanskem času s predstavniki domačih in evropskih inštitucij naslovilo trajnostne prehranske sisteme in prehransko varnost
  • v popoldanskem času se bo s priznanimi strokovnjaki naslovilo izzive in napovedi poslovnega okolja v letu 2023 ter izzive in priložnosti slovenskega kmetijstva - zlasti trajnostno rabo zaščitnih sredstev, živinorejo in prehranske smernice v vseh življenjskih obdobjih.

Drugi dan kongresa bo:

  • namenjen poslovnem zajtrku, kjer bomo gostili predstavnike gospodarstva ter v sproščenem pogovoru naslovili odgovorno in učinkovito vodenje podjetij ter njihov trajnostni razvoj.

Za več informacij se obrnite na: info@zzs.si

Podroben razpored aktualnega, zanimivega in pestrega programa:

Sreda, 22. 3. 2023

9.00 – 9.55

Registracija

10.00 – 10.40

Odprtje kongresa

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije

mag. Dejan Židan, državni sekretar za lesarstvo, šport in notranji trg

Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Marko Lotrič, predsednik Državnega Sveta

TRAJNOSTNI PREHRANSKI SISTEMI IN PREHRANSKA VARNOST

10.40 – 11.00

Prehranska varnost v luči trajnostnih prehranskih sistemov

Gijs Schielthuis, vodja Oddelka za perspektive politik, DG AGRI, Evropska komisija

11.00 – 11.20

Prehod EU kmetijstva v bolj trajnosten prehranski sistem v globaliziranem svetu

Bruno Menne, direktor Oddelka za kmetijske trge, COPA COGECA

11.20 – 11.40

Revizija strateškega načrta – kdaj in katere spremembe prinaša?

mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11.40 – 12.00

Avstrijski strateški načrt SKP- priprava, izvedba

Karel Bauer, vodja Oddelka za kmetijsko in regionalno politiko pri Kmetijski zbornici Avstrije

12.00 – 12.30

Vodena razprava s publiko

Povezuje: Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije

12.30 – 14.00

Kosilo

POSLOVNO OKOLJE 2023 – NAPOVEDI IN IZZIVI

14.00 – 14.20

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj

mag. Maja Bednaš, direktorica, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

14.20 – 14.45

Razmere v slovenskem kmetijstvu v času globalnih pritiskov

dr. Tanja Travnikar, mag. Ben Moljk, Kmetijski inštitut Slovenije

14.45 – 15.30

Energetska kriza: izredno stanje, nova realnost ali priložnost?

Sodelujejo: Ana Stanič, evropska in mednarodna odvetnica, E&A Law

Borut Hočevar, novinar in urednik priloge Okolje & Energija, časnik Finance

Mitja Vodnjov, direktor, KGZ Škofja Loka

Boštjan Štruc, direktor, Merkur energija

Mitja Kastelic, direktor Sektorja energenti, Petrol

Povezuje: Jelena Malnar, Zadružna zveza Slovenije

15.30 – 15.45

Odmor

SLOVENSKO KMETIJSTVO – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

15.45 – 16.05

Uredba o trajnostni rabi FFS

dr. Katja Bidovec, vodja Sektorja za fitofarmacevtska sredstva, Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

16.05 – 16.20

Govedoreja in globalno segrevanje

prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani

16.20 – 16.40

Izzivi slovenske živinoreje na področju blaženja podnebnih sprememb

dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije

16.40 – 17.00

Prehrana prehransko ogroženih skupin

doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek dr. med., Onkološki inštitut Slovenije

17.00 – 17.30

Vodena razprava s publiko

Povezuje: Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije

19.30 – 24.00

Slavnostna večerja z glasbenim programom

Četrtek, 23. 3. 2023

POSLOVNI ZAJTRK

(dogodek je namenjen zgolj zadrugam članicam Zadružne zveze Slovenije)

9.30 – 11.30

Odgovorno in učinkovito vodenje ter trajnostni razvoj podjetij in zadrug

Sodelujejo: Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB in manager leta 2022

Jure Kvaternik, predsednik uprave Deželne banke Slovenije

Borut Florjančič, predsednik, Zadružna zveza Slovenije

Silvan Peršolja, direktor, Klet Brda, z.o.o.

Slavko Petovar, direktor, SKZ Ljutomer Križevci, z.o.o.

Ivan Drev, direktor, KZ Šaleška dolina

Povezuje: Jana Petkovšek Štakul, novinarka in urednica časnika Finance

Zagon promocijske kampanje Zadružne zveze Slovenije 2023

Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije

Preberite tudi