Mednarodni dan zadrug, ki ga obeležujemo zadruge po celem svetu od leta 1923, praznujemo vsako leto prvo soboto v juliju. Letošnje 101. praznovanje bomo obeležili v soboto, 1. julija 2023 s sloganom " Zadruge: partnerji v skrbi za doseganje ciljev trajnostnega razvoja«. Mednarodna zadružna organizacija (v nadaljevanju ICA), ki združuje in zastopa zadruge po celem svetu, je v poslanici ob praznovanju 101. mednarodnega zadružnega dne zapisala:

»Zadruge želimo z letošnjim sloganom pokazati, da ima zadružni način delovanja, ki temelji na zadružnih vrednotah in načelih, uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja zapisano že v svojem DNK-ju«.

Zadružni način delovanja se namreč razlikuje od drugih podjetji v tem, da je delovanje zadrug vezano na zadružna načela in v središče svojega delovanja postavlja zadružne vrednote samopomoči, samoodgovornosti, demokracije, enakosti, pravičnosti in solidarnosti ter etične vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge, kar je med drugim pomembno tudi pri uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so določeni z Agendo 2030. Svetovni voditelji so se na pot uresničevanja Agende 2023 podali na zgodovinskem vrhu Združenih narodov (ZN) leta 2015 s sprejetjem 17 ciljev trajnostnega razvoja. V okviru teh ciljev si države med drugim prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo in se bojevati proti podnebnim spremembam.

V letošnji poslanici ob praznovanju mednarodnega zadružnega dne ICA opozarja, da bo septembra 2023 pretekla že polovica časa, ki je namenjena doseganju Agende 2023, zato je potrebno pospešiti prizadevanja za uresničitev ciljev Agende 2023, ki jih bomo lahko dosegli le s skupnimi močmi in sodelovanjem. Zadružniki smo prva skupina podjetij, ki je podprla cilje trajnostnega razvoja in smo eden ključnih partnerjev Agende 2023 v želji, da bodo njeni cilji 2030 uresničeni v skladu z načrti.

Zadruge smo eno najstarejših in največjih poslovnih mrež na svetu. Danes smo zadruge razširjene po vsem svetu in v številnih gospodarskih panogah - zavarovalništvo, bančništvo, različne industrije, različne storitve, kultura in umetnost, šolstvo, zdravstvo, sociala, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo in še bi lahko naštevali. Zabeleženih je več kot 3 milijone zadrug, ki združujejo več kot 1 milijardo članov in zaposlujejo 10 % vseh delovno aktivnih prebivalcev. V Evropi deluje preko 170.000 zadrug, ki zaposlujemo pet milijonov ljudi. Član zadruge je skoraj vsak peti prebivalec Evrope. Po principu zadružništva delujejo številna znana evropska kot so Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE, REWE Group, ACDLEC - E. Leclerc.

V Sloveniji je bilo po podatkih AJPES za leto 2022 registriranih 397 zadrug, od teh jih je 60, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, prostovoljno včlanjenih v Zadružno zvezo Slovenije. Slednje združujejo 13.500 družinskih kmetij in na podeželju nudijo 2.600 delovnih mest. Čeprav zadruge, članice Zadružne zveze, predstavljajo le 15 % vseh slovenskih zadrug, ustvarijo 68 odstotkov vseh zadružnih prihodkov in 92 odstotkov vseh zadružnih delovnih mest. Kmetijske in gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije so ključni deležnik v verigi oskrbe s slovensko hrano in bistveno prispevamo prehranski varnosti, ob tem pa imamo pomemben prispevek k ohranjanju podeželja slikovitega, obdelanega in socialno varnejšega.

V lanskem letu smo slovenske zadruge praznovalke 150-letnico zadružništva na Slovenskem, za začetek katerega se šteje ustanovitev prve hranilno-kreditne zadruge leta 1872 v Ljutomeru, zapisi o prvi slovenski obrtni in rokodelski zadrugi pa najdemo že iz leta 1856.

Več o zgodovini in pomenu zadružništva na Slovenskem si lahko preberete TUKAJ.

Več o mednarodnem zadružnem dnevu pa si lahko preberete na spletni strani: Theme 2023 | Coops Day.

Preberite tudi