V četrtek, 4. marca 2021 je preko spleta potekala 3. seja strokovnega odbora za govedorejo in mleko pri Zadružni zvezi Slovenije.

Na seji so med drugim obravnavali razmere na trgu z govejim mesom in mlekom in se seznanili s strateškim načrtom za obdobje 2023 – 2027.

Razmere na trgu z mlekom, zlasti pa z govejim mesom, so težavne, saj so odkupne cene zelo nizke in ne pokrivajo proizvodnih stroškov.

Primerjava z razmerami v drugih državah članicah pa je pokazala, da so razmere v Sloveniji nerazumno slabše kakor drugod, saj so odkupne cene klavnega goveda in mleka med najnižjimi v Evropi in tudi ne sledijo trendom v EU, kjer so se odkupne cene že opomogle. Zadruge bodo proučile možnosti za tesnejše sodelovanje, kakor tudi vzpostavitev zadrug drugega reda oz. organizacij proizvajalcev.

V nadaljevanju so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS predstavili osnutek strateškega načrta za obdobje 2023 – 2027.


Glavna sprememba bo ukinitev plačilnih pravic in s tem povezana zgodovinska plačila, ki bodo najbolj prizadela predvsem govedorejo.
predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Ministrstvo pripravlja za natančnejša usklajevanja sektorskega načrta za sektor govedoreje t.i. delovne skupine, kjer bodo sodelovali tudi predstavniki Zadružne zveze Slovenije.

Preberite tudi