Na seji so obravnavali novele Zakona o zadrugah, novelo Zakona o kmetijstvu, novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih in odloke o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka zaradi epidemije in sicer za sektor pridelave jabolk, vinogradništvo in dopolnilne dejavnosti. Člani odbora so predlagali ZZS, da seznani upravni odbor ZZS s podanimi pripombami na predstavljena gradiva in jih posreduje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preberite tudi

Slovenskega kmeta med krizo ne moremo pustiti samega

Zadružna zveza Slovenije letos obeležuje 150. obletnico organiziranega zadružništva na Slovenskem. V časopisu Kmečki glas preberite intervju s predsednikom Borutom Florjančičem, ki verjame, da je zadružništvo pravi poslovni model za krepitev slovenskega kmetijstva.

Preberi več