26. januarja je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije ustanovljen konzorcij katerega poglaviten pomen je skupen nastop pri zagotavljanju promocijskih sredstev za evropsko zaščitene slovenske živilske pridelke in izdelke, generična promocija evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov ter simbolov poimenovanja (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), skupni nastop pri zakonodajnih predlogih s tega področja in medsebojno informiranje in opozarjanje na nedovoljene prakse ali zlorabo imen evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov.

H konzorciju so do sedaj pristopili številni nosilci evropsko zaščitenih slovenskih živil, med njimi tudi Mlekarna Planika d.o.o. (Tolminc). Konzorcij bo po enotnem sklepu članov zastopal Boštjan Noč, predsednik ČZS.

Več o tem ...

Preberite tudi