Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi javnem pregledovalniku RKG. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah.

Najava Usposabljanj za vlagatelje, ki bodo izvedena v februarju 2021, še v pripravi.


Več o tem ...

Preberite tudi