S pripojitvijo novomeške zadruge k trebanjski je nastala največja kmetijska zadruga v Sloveniji.


Novonastala zadruga ima okoli 10-odstotni tržni delež v Sloveniji in združuje 1000 članov, zaposluje skoraj 250 delavcev.
Zadružna Zveza Slovenije

Delovala bo na območju 15-tih občin jugovzhodne Slovenije. Že v času združevanja zadrug so bili vidni pozitivni sinergijski učinki. Nekatere stroške so že v prvi fazi močno znižali, povečali so založenost nekaterih prodajaln, v vseh prodajalnah zadruge omogočajo tudi dostavo na dom. Ohranili so in nadgrajujejo blagovno znamko KZ Krka »Dobrote s kmetije«. (povzeto po oddaji Radia Slovenija 1: Za naše kmetovalce z dne 7.2.2021)

Preberite tudi

Slovenskega kmeta med krizo ne moremo pustiti samega

Zadružna zveza Slovenije letos obeležuje 150. obletnico organiziranega zadružništva na Slovenskem. V časopisu Kmečki glas preberite intervju s predsednikom Borutom Florjančičem, ki verjame, da je zadružništvo pravi poslovni model za krepitev slovenskega kmetijstva.

Preberi več